Zápis 2024

Zápis 2024

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2024/2025

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis 2024 mateřská škola

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány děti podle kritérií.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Stanovený maximální počet dětí přijímaných do Mateřské školy Domoušice pro školní rok 2024/2025 činí 

8 dětí.

Zápis pro školní rok 2024/2025 bude probíhat dne 13. 5. 2024 od 10:00 do 16:00.

Náhradní termín po domluvě.

Ve dnech od 24. 4. (od 00:00 hod) do 13. 5. 2024 (do 10:00 hod.) bude zákonným zástupcům zpřístupněn

rezervační systém, v němž zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a rezervují si čas zápisu. Žádost po vyplnění vytiskněte, doplňte a přineste s sebou k zápisu. Nemusíte kopírovat očkovací průkaz - očkování potvrzuje lékař.

VSTUP DO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU


Dokumenty potřebné k přijetí k předškolnímu vzdělávání:

 • vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému (odkaz, který odešle rezervační systém na vámi zadaný email, doplňte na PC, vytiskněte a podepište nebo vytiskněte a doplňte ručně a podepište)
 • občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte
 • potvrzení od lékaře (informace o očkování se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)

Zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému) o přijetí do 30 dnů, tj. nejpozději dne 30. 5. 2024 na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno osobně na začátku šk.roku.
Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritérií.

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese zsamsdomousice@centrum.cz nebo telefonním čísle 720418571.


Zápis 2024 základní škola

Zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky.

Stanovený maximální počet žáků přijímaných do první třídy Základní školy Domoušice pro školní rok 2024/2025 činí 9 žáků.

Zápis pro školní rok 2024/2025 bude probíhat dne 9. 4. 2024 od 13:00 do 16:00.

Ve dnech od 1. 4. (od 00:00 hod) do 9. 4. 2024 (do 12:00 hod.) bude zákonným zástupcům zpřístupněn

rezervační systém, v němž zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a rezervují si čas zápisu.


Pokud se nebudete moci dostavit 9. 4. 2024, můžete tak učinit po domluvě v náhradním termínu.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 • vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
 • v případě dětí z Ukrajiny se žadatel musí prokázat svými identifikačními doklady i doklady dětí (pro tyto účely postačí i víza), dokládá místo (faktického) pobytu – stačí prohlášení vlastníka, že daná osoba je ubytována na daném místě
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 • vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
 • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.


Zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému) o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky do 30 dnů, tj. nejpozději dne 30. 4. 2024 na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy.

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách.
Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.
Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne 3. 5. 2024 připravené k vyzvednutí v kanceláři školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritérií. 

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese zsamsdomousice@centrum.cz nebo telefonním čísle 720418571.