Základní škola

Základní škola

Žáky vzděláváme podle programu Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání. Usilujeme o pohodové až rodinné prostředí s cílem vybavit žáky dovednostmi a vědomostmi, slušným chováním a vzájemným porozuměním.

Pravidelně se podílíme na akcích, mezi které například patří: rozsvícení Vánočního stromku, Kouzelný večer, Cesta za pokladem, oslava Dětského dne, vystoupení pro rodiče a občany naší obce, vítání občánků, sběr starého papíru, výtvarné soutěže, exkurze aj.