Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

  • Výroční zpráva o hospodaření školy 2023
  • Výroční zpráva školy 2022/2023
  • Rozpočet 2024
  • Střednědobý výhled 
  • Prohlášení o přístupnosti
  • Směrnice o svobodném přístupu k informacím
  • Zveřejněné informace školy
  • Výroční zpráva o poskytování informací