O naší škole


NAŠE ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola se skládá ze čtyř součástí - základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna.

Základní škola je jednotřídní, 1.-3.ročník, průměrný počet žáků 10-20.

Mateřská škola je jednotřídní heterogenní pro děti 2-6 leté, průměrný počet žáků 20 - 24.

Školní družina je pro všechny žáky ZŠ, průměrný počet žáků 10-20.

Ve školní jídelně se stravuje v průměru 40-45 strávníků.

Personální zabezpečení - 5 pedagogických pracovnic, 2 provozní pracovnice.

Všechny součásti se nacházejí v jedné budově. Mají k dispozici velkou zahradu školy a sportovní hřiště.

Blízká spolupráce základní školy s mateřskou školou pomáhá překonávat budoucím prvňáčkům bariéru

vstupu do prvního ročníku. Znají důvěrně své starší spolužáky, prostředí školní budovy i pedagogy v ZŠ.

Pro nové prvňáčky a jejich rodiče je přechod do první třídy druhým vývojovým mezníkem a obdobím

velkých změn. Snažíme se o přechod co nejpohodovější a bez stresových faktorů. To se pak kladně odráží

nejen na školních výsledcích, ale i na vztahu dítěte ke škole, který si v první třídě každý nový žáček vytváří.


Mise školy

Jsme škola, která: poskytuje dětem předškolní a základní vzdělání, pomáhá všem dětem v rozvoji jejich talentu, zajišťuje rovnost příležitostí v bezpečném prostředí, podporuje ducha partnerství mezi žáky a učiteli, rodiči a školou, orientuje děti na život v občanské společnosti, přípravu na práci a celoživotní vzdělávání.

Vize školy

Naše škola se nachází uprostřed krásné přírody v těsné blízkosti Přírodního parku Džbán. Využíváme této polohy i ve výchově a vzdělávání dětí a žáků školy. Naší prioritou je poznávat přírodu a jejím prostřednictvím získávat nové vědomosti, souvislosti....

PŘÍRODA DĚTI UČÍ OBJEVOVAT, POZNÁVAT, ROZVÍJET SE, UČÍ JE ÚCTĚ A SPOLUPRÁCI, SAMOSTATNOSTI A SVOBODĚ.

... Prostě "UČIT VENKU".Proč učit venku?

UČIT SE VENKU DĚTI BAVÍ

Učení venku je názorné, třírozměrné, pestré. Přináší mnoho nových podnětů nejen pro naše smysly, ale i pro naše myšlení.

ZVYŠUJE ZÁJEM O UČENÍ

Spojení se skutečným světem přináší pocit smysluplnosti učení. Roste pocit uspokojení z vlastního učení.

ZLEPŠUJE VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY

Co se naučíme skrze zážitky venku se v mozku ukládá hlouběji a snadněji se vybavuje. Kontakt s přírodou zlepšuje pozornost a soustředění.

PODPORUJE KREATIVITU

Venkovní prostředí je plné inspirace, vybízí ke kreativním hrám a podporuje fantazii. Pobyt venku v dětech vzbuzuje větší představivost, na kterou zároveň mají dostatek prostoru

UČENÍ VENKU PODPORUJE ZDRAVÍ DĚTÍ

Pobyt a pohyb venku snižuje nadváhu a obezitu, zlepšuje fungování imunitního systému a snižuje počet nemocí.

ZVEDÁ SPOKOJENOST A NÁLADU DĚTÍ I UČITELŮ

Kontakt s přírodou významně přispívá k duševnímu zdraví a pohodě. Snižuje stres, úzkosti a deprese.

POSILUJE VZTAHY MEZI DĚTMI I S UČITELI

Venku děti rozvíjí nejen své znalosti, ale současně i emoční a sociální inteligenci. Snižují se důvody ke vzniku agresivity a násilí.

UČIT SE VENKU JE PŘIROZENÉ

Děti se učily venku více než 99 % lidské historie. Jsou na to připravené.

Náš profesionální tým

Strategický plán školy