Projekt přírodní zahrada

Projekt přírodní zahrada

https://www.mzp.cz/

https://www.sfzp.cz/

Cílem projektu je zlepšit současný stav zahrady, ale zároveň zachovat a podpořit její přírodní charakter. Zahrada školy se nachází ve venkovském prostředí a má vlastní neopakovatelné kouzlo. Zahrada bude hravou formou rozvíjet vědomí předcházení a adaptaci na klimatickou změnu a to způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt žáků s přírodou. Nové úpravy zahrady a její zajímavé členění povede žáky k tvořivosti, podnítí jejich zájem o přírodu, bude formovat jejich vztah k přírodě a k životnímu prostředí. Umožní žákům školy Učit se s přírodou podle ŠVP ZŠ se stejným názvem. Naše škola je zapojena do aktivit projektů "Les ve škole", "Recyklohraní". K cíli nás vede snaha ke zlepšení kvality učení.