Školní jídelna

Školní jídelna

Placení stravného - platí se pouze bezhotovostním převodem na účet školy 1022998339/0800 do 7 dne měsíce.

Plaťte trvalým příkazem zálohovou platbu:

Zálohová platba

MŠ-Všechny děti kromě předškolních  

1261,- Kč (861,- stravné + 400,- úplata) - docházka celý den                                                        

1072,- (672,- stravné + 400,- úplata) - docházka po obědě

MŠ-Předškolní děti                                

861,- Kč (861,- stravné) - docházka celý den                                                                  

672,- Kč (672,- stravné) - docházka po obědě

MŠ-Děti s odkladem školní docházky     

987,- Kč (987,- stravné) - docházka celý den                                                                

777,- (777,- stravné) - docházka po obědě

ZŠ                                                              

746,- Kč (546,- stravné + 200,- úplata ŠD)

Cizí strávníci                                              

60,- Kč oběd

Na konci šk. roku bude záloha vyrovnána.

Variabilní symbol vám bude přidělen na začátku šk. roku.

Přihlášky ke stravování - obdrží nově příchozí děti a žáci na začátku šk. roku

- telefon 415 695 263, mobil - 720 418 571

Odhlášky jídel - osobně nebo telefonicky každý pracovní den do 7,00 hodin téhož dne

Přihlášky jídel - osobně nebo telefonicky každý pracovní den do 7,00 hodin téhož dne

Pokud strávník onemocní a není ten den odhlášen, má nárok na oběd

do nosiče, další dny v nepřítomnosti nemá nárok na stravování

Stravné 

děti 3 - 6 leté Přesnídávka 10,00 Kč                       

                      Oběd            22,00 Kč                                

                      Svačina           9,00 Kč                                 

                      Celkem         41,00 Kč                                             

děti 6 - 7 leté Přesnídávka   11,00 Kč  

                       Oběd            26,00 Kč

                       Svačina         10,00 Kč

                       Celkem         47,00 Kč    

ZŠ                   Oběd              26,- Kč   

                       Celkem           26,- Kč