Školní družina

Školní družina

Ve školní družině dětem nabízíme možnost zajímavého a aktivního trávení volného času, vedeme je ke správnému chování a jednání s dospělými osobami nejen ve škole, ale i mimo ni. Učíme je kamarádskému chování v dětském kolektivu, zaměřujeme se na osvojení správných hygienických a samoobslužných návyků a zároveň děti vedeme k větší samostatnosti a odpovědnosti za své chování. 

Hrajeme si, tvoříme, sportujeme, učíme se formou her a zážitků,  společně připravujeme veřejná vystoupení, vedeme děti k ekologickému myšlení a kladnému vztahu k životnímu prostředí. V školní družině mohou děti kvalitně strávit svůj volný čas a využít ho pro svůj osobní rozvoj.

Pravidelně se podílíme na akcích, mezi které například patří: rozsvícení Vánočního stromku, Kouzelný večer, Cesta za pokladem, oslava Dětského dne, vystoupení pro rodiče a občany naší obce, vítání občánků, sběr starého papíru, výtvarné soutěže, exkurze aj.