Dokumenty školy

Dokumenty školy

  • Rozhodnutí o výši úplaty za předškolní vzdělávání na šk. rok 2023/24
  • Rozhodnutí o výši úplaty za zájmové vzdělávání na šk.rok 2023/24
  • ŠVP MŠ  
  • ŠVP ZŠ
  • Strategický plán školy
  • Školní řád ZŠ 
  • Školní řád MŠ 
  • Provozní řád ZŠ a ŠD 
  • Provozní řád MŠ 
  • MŠ Vítejte u nás