Projekt Přírodní zahrada

Projekty

https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/

Cílem výzvy je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systému vzdělávání.

Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, inovací ve vzdělávání a realizaci komunitních setkáván
https://mlekodoskol.szif.cz/

Naše škola je zapojena do projektu "Mléko do škol"

Nárok na dotované mléko mají zcela zdarma žáci 1. - 3. třídy


https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx

Naše škola je zapojena do projektu "Ovoce do škol"

Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela zdarma žáci 1. - 3. třídy


https://www.sesokolemdozivota.cz/

aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Děti v MŠ se učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života

a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

https://www.lesveskole.cz/

Program "Les ve škole" je dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno více než 3400 škol z 23 zemí světa.

Les ve škole vede pedagogy k tomu, aby své žáky učili o přírodě přímo v přírodě, a to pomocí pozorování a zážitků.

https://www.leoczech.cz/

Sběr papíru

Sbíráme starý papír, který k recyklaci odváží firma LeoCzech s.r.o. Hostín u Vojkovic.