Zápis do ZŠ a MŠ

12.05.2022

Vážení rodiče, ještě máme volná místa pro žáky ZŠ - 1.-3.ročník i pro děti MŠ. Můžete se přihlašovat do 27.5.2022 na následujících odkazech.

ZÁPIS ZŠ

Základní škola

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníku základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a děti s odkladem školní docházky.

Stanovený maximální počet žáků přijímaných do první třídy Základní školy Domoušice pro školní rok 2022/2023 činí 14 žáků.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

  • vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
  • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

  • vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
  • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
  • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
  • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.
  • pokud žádáte o doklad, postačí přinést potřebné dokumenty, bez přítomnosti dítěte

Zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému)

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách.
Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.
Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne 1. 5. 2022 připravené k vyzvednutí v kanceláři školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritérií. Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese zsamsdomousice@centrum.cz nebo telefonním čísle 720418571.

ZÁPIS MŠ

Mateřská škola

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány děti podle kritérií.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Stanovený maximální počet dětí přijímaných do Mateřské školy Domoušice pro školní rok 2022/2023 činí 14 dětí.

Dokumenty potřebné k přijetí k předškolnímu vzdělávání:

  • vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému (odkaz, který odešle rezervační systém na vámi zadaný email, doplňte na PC, vytiskněte a podepište nebo vytiskněte a doplňte ručně a podepište)
  • občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte
  • potvrzení od lékaře (informace o očkování se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)

Zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému)

o přijetí do 30 dnů, tj. nejpozději dne 30. 5. 2022 na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno osobně na začátku šk.roku.
Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritérií.

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese zsamsdomousice@centrum.cz nebo telefonním čísle 720418571.