Zápis do MŠ

14.04.2022

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány děti podle kritérií.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Stanovený maximální počet dětí přijímaných do Mateřské školy Domoušice pro školní rok 2022/2023 činí 14 dětí.

Zápis pro školní rok 2022/2023 bude probíhat dne 4. 5. 2022 od 10:00 do 16:00. 

Náhradní termín po domluvě 16.5.2022.


Ve dnech od 25. 4. (od 8:00 hod) do 4. 5. 2022 (do 10:00 hod.) bude zákonným zástupcům zpřístupněn

rezervační systém, v němž zákonný zástupce určí čas vyplní žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a rezervují si čas zápisu.

VSTUP DO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU

Dokumenty potřebné k přijetí k předškolnímu vzdělávání:

  • vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní  v elektronickém rezervačním systému (odkaz, který odešle rezervační systém na vámi zadaný email, doplňte na PC, vytiskněte a podepište nebo vytiskněte a doplňte ručně a podepište)
  • občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte
  • potvrzení od lékaře (informace o očkování se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)

Zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému)

o přijetí do 30 dnů, tj. nejpozději dne 30. 5. 2022 na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno osobně na začátku šk.roku.
Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritérií.

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese   zsamsdomousice@centrum.cz nebo telefonním čísle 720418571.