Informace o platbách

26.08.2022

Vážení rodiče,

Od 1.9.2022 zvyšujeme cenu stravného a úplaty z důvodu celkového zdražení.

Stravné - děti 3 - 6 leté Přesnídávka 10,00 Kč                

                                                 Oběd 22,00 Kč                             

                                                Svačina 9,00 Kč                             

                                               Celkem 41,00 Kč                                          

               děti 6 - 7 leté    Přesnídávka 11,00 Kč  

                                                    Oběd  26,- Kč

                                              Svačina  10,00 Kč

                                               Celkem 47,00 Kč    

                                               ZŠ Oběd 26,- Kč       

Příspěvek na provoz MŠ (úplata) - částečná úhrada neinvestičních výdajů 400,00 Kč měsíčně.

Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky, příspěvek na provoz neplatí.

V červenci a srpnu se platí poměrná část - důvod - uzavření MŠ na období 7 týdnů.

Příspěvek na provoz ŠD (úplata) - částečná úhrada neinvestičních výdajů 200,00 Kč měsíčně.

Obojí se platí bezhotovostním převodem na účet školy 1022998339/0800, 7 dne měsíce.

Plaťte trvalým příkazem zálohovou platbu:

Zálohová platba -Všechny děti kromě předškolních:

1261,- Kč (861,- stravné + 400,- úplata) - docházka celý den

1072,- Kč (672,- stravné + 400,- úplata) - docházka po obědě

Předškolní děti:

861,- Kč (861,- stravné) - docházka celý den

672,- Kč (672,- stravné) - docházka po obědě

Děti s odkladem školní docházky:

987,- Kč (987,- stravné) - docházka celý den

777,- Kč (777,- stravné) - docházka po obědě

746,- Kč (546,- stravné + 200,- úplata)

Na konci šk.roku dostanete vyrovnání. Variabilní symbol dostanete na začátku šk.roku.