AKCE ŠKOLY PODROBNĚ

21.09.2023

PODROBNÝ SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

Pro vaši informaci, vám předkládáme seznam akcí a informace o nich. Termíny akcí budou postupně aktualizovány.

ZŠ a MŠ - Sběr papíru

Papír mohou nosit rodiče po celý rok. Prosíme svázané balíčky nejvýš 5 kg!!!! V poslední době klesla cena papíru na 0,50 Kč. Pokud víte o jiném odběrateli, který platí více, dejte nám vědět. Z peněz, které dostaneme za sběr, financujeme Duhovou dílnu ZŠ, výtvarný materiál pro MŠ, materiál na tvořeníčko, kulisy a kostýmy, v dřívějších letech i vystoupení divadla Vetři na Dětský den, Karneval, odměny za cestu za pokladem. V loňském šk.roce jsme za 2960 kg papíru dostali jen 1480,- Kč.

ZŠ a MŠ – 72 hodin

Projekt zaměřený na ekologii a přírodu. Třídění odpadu, úklid.

ZŠ –Hrdá škola

Dny tématicky zaměřené, zpestřuje rok netradičními aktivitami.

ZŠ a MŠ - Sběr kaštanů

Každý podzim děti sbírají kaštany ve škole i doma. Přineste jich co nejvíce, bude to pro lesní zvířátka. Odvoz od školy do lesa zajišťují myslivci z Mysliveckého sdružení Výhledy.

ZŠ a MŠ - Zdravá pětka – Albert

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy.

MŠ - Se Sokolem do života

V projektu Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se děti učí vnímat pohyb jako přirozenou součást svého života, a to díky kladné motivaci. Při všech aktivitách je provází postavičky zvířátek. Projekt je koncipován na celý školní rok.

ZŠ – Záložka do knihy spojuje školy

Cílem je navázat kontakty mezi českými a slovenskými základními a středními školami a podpořit čtení prostřednictvím výměny záložek do knih, které žáci mohli vyrobit libovolnou technikou.

ZŠ – Domestos pro školy

Projekt Domestos pro školy učí děti, aby pro ně čistota byla na prvním místě doma i ve. Začíná to správným mytím rukou a končí udržováním čistého a zdravého prostředí. Cílem projektu je vzdělávat děti o hygieně pomocí zábavných aktivit o lovcích bakterií, které plní ve škole se svými spolužáky a učiteli.

ZŠ – pozorování netopýrů

Cílem programu je přiblížit dětem tajemný svět netopýrů prostřednictvím moderní techniky –ultrazvukových detektorů. Tyto přístroje umožňují poslouchat pro lidi neslyšitelné hlasy, pomocí kterých se netopýři potmě orientují. Podle nich je možné některé druhy netopýrů i určovat. Pozorování netopýrů probíhá v měsíci červnu před západem slunce. Noční spaní ve škole.

ZŠ a MŠ - Tvořeníčko s rodiči 16,00 hodin

Tvořeníčko probíhá většinou 2x v roce, podle počasí na terase školy. Podzimní bývá na téma DÝNĚ, jarní VELIKONOCE. Co se bude dělat a pomůcky máme vždy pro vás připravené. Pokud máte dýně můžete je přinést. Lepší je se předem nahlásit, abychom věděli, kolik pomůcek připravit.

ZŠ a MŠ - Strašidlácký rej dopoledne v MŠ i ZŠ v maskách, večer 18,00 hodin lampionový průvod obcí.

Dopoledne si děti a žáci školy užijí mnoho soutěží a her. Večer se mohou spolu s rodiči zúčastnit lampionového průvodu obcí, který je pro širokou veřejnost. Noční spaní žáci v ZŠ.

ZŠ a MŠ - Rozsvícení vánočního stromu v Domoušicích 17,30 hodin a Solopyskách 17,00 hodin Pořádáme spolu s Obcí Domoušice a SDH Domoušice

Termín – Domoušice - pátek před první adventní nedělí, Solopysky – čtvrtek

ZŠ a MŠ společně vystupují s písničkou, někdy i s dramatizací. Většinou na vystoupení dětem rozdáme bílé čepice a šály. Pracovnice školy vždy vyrobí mnoho vánočních dekorací na prodej na vánočním jarmarku v Domoušicích na návsi. Zajistíme pití a hasiči občerstvení. Z utržených peněz financujeme Duhovou dílnu ZŠ, výtvarný materiál pro MŠ, materiál na tvořeníčko, kulisy a kostýmy, odměny pro děti a žáky školy.

ZŠ a MŠ - Mikuláš ve škole dopoledne 5.5.

Mikulášská nadílka – balíček 100,-Kč

ZŠ a MŠ - Vánoční nadílka- dopoledne ve škole (2. polovina prosince)

ZŠ a MŠ - Karneval ve škole - únor dopoledne

Společný karneval ve škole v maskách plný soutěží a her.

MŠ - Lounská Mateřinka – začátek dubna v Lounech. Pořádá Soukromá MŠ Louny Mateřinka

Děti MŠ vystupují s nacvičenou pohybovou etudou na danou hudbu ve Vrchlického divadle v Lounech. Kostýmy pro ně připravujeme, někdy spolupracujeme s rodiči. Tříleté děti většinou nevystupují a rodiče si je ten den nechávají doma (děkujeme). Rodiče vystupujících dětí si v MŠ zakoupí 2 lístky do hlediště. Do Loun jedeme vlakem, zpět se děti vrací s rodiči. Dopoledne děti mají v divadle zkoušku, potom jdeme na průlezky na Letní cvičiště a obědváme svůj oběd z domova ve sportovní hale za cvičištěm. Potom se dojíme v cukrárně zmrzlinkou. Odpoledne ve 14,30 začíná vystoupení, po vystoupení odvedeme děti do hlediště k rodičům, aby mohli společně dokoukat všechna vystoupení.

ZŠ a MŠ - Jarní vystoupení – Sokolovna Domoušice – polovina dubna 16,30. Pořádáme spolu se Sokolem Domoušice

Jedná se o vystoupení dětí a žáků školy pro širokou veřejnost. Kostýmy připravujeme, někdy spolupracujeme s rodiči.

ZŠ a MŠ - Školní výlet květen až červen

Autobusem nebo vlakem ZOO, hrad……Jídlo na celý den. Můžete nás inspirovat, říkat nám vaše návrhy.

ZŠ a MŠ - Oslava Dne dětí a pasování předškoláků a třeťáků. Konec května nebo začátek června. Někdy bývá i tematicky zaměřený.

Program:

 • 16,00 hodin – Dětský den se soutěžemi – Divadlo Vetři – 17,00
 • Převlékání dětí – příprava na vystoupení
 • 17,30 hodin – vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ
 • 18,00 hodin – představení budoucích prvňáků a čtvrťáků
 • 18,30 hodin – pasování
 • 18,50 hodin – vyhodnocení sběru papíru + odměny
 • 19,00 hodin – rozdání balíčků s odměnami
 • pečení buřtů – přineste si sami co vám chutná
 • volná zábava
 • příprava karimatek a spacáků na spaní (dle zájmu rodičů)
 • noční stezka odvahy pro nebojácné
 • spaní

Časy jsou pouze orientační.

MŠ - Výlet vlakem za pohádkou na zámek Nový hrad v Jimlíně

Jedeme vlakem do Jimlína, kde nás čeká loutková pohádka a prohlídka zámku. Jídlo a pití sebou na celý den.

ZŠ a MŠ - Cesta za pokladem konec června

Cesta lesem podle značek většinou na koupaliště v Pnětlukách, kde děti a žáky čeká plno her, soutěží, odměn, zábavy a poklad. Cesta zpět opět lesem (pro mladší děti si mohou rodiče okolo 13,00 hodiny přijet autem).