Zápis do mateřské školy

31.03.2023

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány děti podle kritérií.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Stanovený maximální počet dětí přijímaných do Mateřské školy Domoušice pro školní rok 2023/2024 činí 12 dětí.

Zápis pro školní rok 2023/2024 bude probíhat dne 11. 5. 2023 od 10:00 do 16:00.

Náhradní termín po domluvě.

Ve dnech od 24. 4. (od 8:00 hod) do 29. 5. 2023 (do 10:00 hod.) bude zákonným zástupcům zpřístupněn

rezervační systém, v němž zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a rezervují si čas zápisu. Žádost po vyplnění vytiskněte, doplňte a přineste sebou k zápisu.

VSTUP DO REZERVAČNÍHO SYSTÉMUDokumenty potřebné k přijetí k předškolnímu vzdělávání:

  • vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému (odkaz, který odešle rezervační systém na vámi zadaný email, doplňte na PC, vytiskněte a podepište nebo vytiskněte a doplňte ručně a podepište)

Zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému)

o přijetí do 30 dnů, tj. nejpozději dne 30. 5. 2023 na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno osobně na začátku šk.roku.
Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritérií.

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese zsamsdomousice@centrum.cz nebo telefonním čísle 720418571.