Zápis do 1.třídy ZŠ 2023/2024

08.03.2023

Zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2023 a děti s odkladem školní docházky.

Stanovený maximální počet žáků přijímaných do první třídy Základní školy Domoušice pro školní rok 2023/2024 činí 14 žáků.

Zápis pro školní rok 2023/2024 bude probíhat dne 13. 4. 2023 od 13:00 do 16:00.

Ve dnech od 1. 4. (od 00:00 hod) do 12. 4. 2023 (do 23:59 hod.) bude zákonným zástupcům zpřístupněn

rezervační systém, v němž zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a rezervují si čas zápisu.

Pokud se nebudete moci dostavit 13. 4. 2023, můžete tak učinit po domluvě v náhradním termínu.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

  • vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému
  • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
  • v případě dětí z Ukrajiny se žadatel musí prokázat svými identifikačními doklady i doklady dětí (pro tyto účely postačí i víza), dokládá místo (faktického) pobytu – stačí prohlášení vlastníka, že daná osoba je ubytována na daném místě
  • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

  • vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
  • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
  • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
  • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.


Zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému) o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky do 30 dnů, tj. nejpozději dne 30. 4. 2023 na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách.
Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.
Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne 2. 5. 2023 připravené k vyzvednutí v kanceláři školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritérií. Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese zsamsdomousice@centrum.cz nebo telefonním čísle 720418571.